kop1

Links

 Op deze pagina staan enkele links vermeld die voor zowel de professionals als de ouders en betrokkenen zinvol kunnen zijn. Wanneer u zelf een link of uw site onder de aandacht wilt brengen en deze heeft betrekking op onze doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking en gehechtheid, dan horen we dit graag.
U kunt hiervoor gebruik maken van
het contactformulier.

 

Startpagina's gehandicapten:

gehandicapten.ikwilhet.nu
verstandelijk-gehandicapten.startkabel.nl


Startpagina's gehechtheid:

hechtingsproblemen.goedbegin.nl/
hechting.jouwpagina.nl/


Algemeen:

ack.vu.
baaf.org.uk/
coalitievoorinclusie

Comensha
CoMensha maakt mensenhandel zichtbaar

Effathaguyot

Eizl

Iederin
IederIn streeft naar een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt.

Expertisecentrummantelzorg

KBterMeulen
Kennisbureau ter Meulen - voor pleegzorg en adoptie - zal wetenschappelijke kennis over pleegzorg en adoptie toegankelijk maken voor de praktijk. Met een kennisflits of blog over (wetenschappelijke) publicaties, maar ook door onderzoek. Een van de eerste taken van het nieuwe kennisbureau is het wetenschappelijk publiceren van resultaten van het onderzoek naar tevredenheid van volwassen geadopteerden en het onderzoek naar medische Special Needs adopties.

Kenniscentrum
Kennispleingehandicaptensector
Kennisportalgehandicaptenzorg
Netchild
Nsgk
Nji
Stinafol
Verstandelijk beperkt
Vilans
Vgn
Vobc
Zorgbelang
ZorgwijzerHulpverlening:

AdoptiehulpverleningAdoptiepraktijkAnnelies te Riele
Praktijk voor kinderen en jongeren met een verstandeijke beperking. Hun ouders, en profeesionals.
Specialisatie: hechtingsproblematiek, traumaverwerking, coach


De Blikopeners
"Let's talk about seks"
Training en advies over Relaties, Intimiteit en Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bomenbos is er voor ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben


Bosch-training-en-advies
Ellen Suykerbuyk (seksuologe) en Erik Bosch (orthopedagoog) zijn ervaringsdeskundigen en werken als trainer/adviseur in de zorgsector in Nederland en daarbuiten.Celevt
Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering


CCE
Consultatie en advies bij vastgelopen zaken.
Bestemd voor ouders, familieleden,vertegenwoordigers en zorgverleners
CONRISQ
CONRISQ is er voor kwetsbare mensen. Kwetsbare mensen met zulke complexe problemen, dat ze eigenlijk hun hele leven een beroep op hulp moeten doen. 


Fabriek69
FABRIEK69 wil relaties, intimiteit, seksualiteit (RIS) en aanverwante thema’s binnen zorg-, welzijns- onderwijsorganisaties zichtbaar en bespreekbaar maken. Dit doet FABRIEK69 door de krachten, kwaliteiten, kennis en ervaringen te bundelen van verschillende professionals uit het werkveld".Fortior
Scholing voor professionals in de gehandicaptenzorgFss.uuGentleteaching 
Gentle Teaching is een intentionele manier van opvoeden of begeleiden van kinderen en volwassenen voor wie het niet altijd vanzelfsprekend is om zich onvoorwaardelijk veilig bij, en verbonden met anderen te voelen. Het accent ligt bij Gentle Teaching op het ontwikkelen van de onvoorwaardelijke wederkerige en veilige relaties en de zorgzame gemeenschap centraal. Hiermee wordt het fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling van de persoon.Heijkoop
De Heijkoop Academy heeft als doel de verspreiding van de Methode Heijkoop en het gedachtegoed dat daaraan ten grondslag ligt. De Methode Heijkoop richt zich op onderzoek, beeldvorming en behandeling van cliënten met (ernstig) probleemgedrag. 


Instituut Braque
Door erachter te komen welke rode draden er in het levensverhaal te ontdekken zijn, ontstaat inzicht in wie je bent, wat je drijft en wat zin geeft. Op deze wijze raken mensen geiïnspireerd, ontdekken wat ze willen en vinden opnieuw richting. Dit vormt de basis voor eigen regie, zelfmanagement en verantwoordelijkheid nemen. HorisonIlse Prins
Adoptie, hechting en zelfvertrouwenKappa
Hulpverlening aan kinderen, jong volwassen, volwassenen.K4KindermishandelingMEE
Ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking
Specialisme: vragen opvoeding en ontwikkeling, leren en werken, samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken.Methodieken
De informatiebron voor methodisch werken (methodieken) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 


Multi Systeem Therapie
Multi Systeem Therapie is een  behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen (agressief gedrag, uitval- wangedrag op school, crimineel gedrag, of in aanraking komen met politie en justitie) bij wie plaatsing dreigt in de (gesloten) jeugdzorg. Mijn Kind Advies
Voor vragen over opvoeding  & voor het versterken van de band met uw kind


Praatjesenzo

Praatjes enzo geeft (individuele) begeleiding, training en workshops op het gebied van seksuele en relationele vorming en voorlichting.


Psycholoog Marja Appel
Praktijk voor diagnostiek en behandeling t.b.v. mensen met een verstandelijke beperking


Praktijk Betty Sleeuw
Theraplay, therapie en ouderbegeleidingPraktijk Stoutjesdijk
Voor kinderen, jongvolwassenen en hun ouders
Specialisme: adoptie, pleegzorg, K.O.P.P. en autisme


Praktijk Oogpunt
Praktijk Oogpunt is gespecialiseerd in hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk. Wij richten ons met name op hulpvragen die betrekking hebben op seksualiteit en seksueel misbruik.


Psycho praktijk Harderwijk/ Emmeloord
De praktijk heeft als extra aandachtsgebied de behandeling en het begeleiden van kinderen/jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en het begeleiden van ouders.Renee WolfsSenvzwSteunpunt expertisenetwerken


Stichting KinderlevenShantala
Sietske Dijkstra
Bureau voor expertise van geweld voor professionals.
Stichting Strakx
STRAKX gaat de handen uit de mouwen steken om ervoor te zorgen dat de best mogelijke traumabehandeling voor iedereen beschikbaar komt. Effectief en wetenschappelijk onderbouwd.
Welmoed
Orthopedagogisch adviesbureau
Specialisme: seksuele vraagstukken bij mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, als bij kinderen/jongeren in jeugdzorg en onderwijs 


 

WijWel
Op de site van de auteur Cornelie van Well staan de door haar geschreven boeken.Deze non-fictie boeken gaan over diverse maatschappelijke situaties en bestaan uit interviews met betrokkenen, hulpverleners en kijk vanuit de wetenschap.


Zo
ZO! is een praktijk voor mensen die hulp vragen en eigen baas willen blijven. Om samen oplossingen te vinden. ZOnodig buiten gebaande paden.
Scholing

Bartimeus.nl/kennisbank/gehechtheid
Kinderleven
Movisie
Rinogroep
Ouderorganisaties e.a.:

Balans digitaal
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS. 

 BoskFasstichting
Het Foetaal Alcohol Syndroom


 

(Sch)ouders
Een platform van, voor en door ouders van een kind met een lichamelijke handicap, verstandelijke handicap, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis (zorgkinderen)

 Vereniging Inclusie Nederland
Inclusie Nederland is een vereniging van mensen die staan voor een goed leven van mensen met een beperking, midden in de samenleving.Kansplus
Kansplus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.Lava ouders
Lava is een laagdrempelige vraagbaak voor (aspirant-) adoptie ouders.Loga Adoptie
Loga ondersteunt vanuit eigen ervaring gezinnen met adoptieproblematiek. De kinderen hierin variëren in de leeftijd van 0 tot 30+LotjeEnCo.nl
De stichting voor ouders met zorgintensieve kinderen.


Pleegzorg Advies


Sta Sterk in de Zorg
Heb je een zoon, dochter, broer of zus met een verstandelijke beperking. Dan wordt er een steeds grotere betrokkenheid van je gevraagd bij de zorg en ondersteuning van je familielid. StaSterkInDeZorg.nl biedt je kennis over (emotionele) ontwikkeling, relatie en communicatie. Hoe meer je weet, hoe sterker je staat in het meepraten en meebeslissen over zorg en ondersteuning die nodig is! 


Het Veilige huis
Het zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen met een beperking door weerbaarheid te bevorderen en seksualiteit  bespreekbaar te maken..


 

Zon
ZON is er voor ouders van kinderen met een aandoening zonder diagnose of met een ultrazeldzame aandoening.Samenwerken met de Driehoek

Aansluiten bij communicatie
Ondersteunende oplossingen in de relatie tussen mensen met een communicatieve beperking en hun omgeving.Artz advies
Zorg vebindt alle culturen. 
Asvz.nl/triple-c
Triple-C is een behandelmodel voor mensen met een verstandelijke beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C's van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie.Bianca Vugts
Psycholoog NIP
Citaat: Ik ben er van overtuigd dat ouders, begeleiders en cliënt dé experts bij uitstek zijn. Met al deze ervaringsdeskundigen in gesprek gaan en samen de puzzelstukjes leggen, dat is wat werkt!
De dynamische driehoek
'Hoe kan ik met ouders en verwanten samenwerken'.
Loes Everts en Betty Geijtenbeek
Drienamiek
Samenwerken in de Driehoek door Chiel Egberts
Movisie
Kennis en aanpak van sociale vraagstukken


 

Rond
Methode Rond: op weg naar (gelijk-)waardige zorg.Overheid e.a.


Goed Vertegenwoordigd
Juiste loket
NZA
Ombudsman
www.zn.nl
Zorgbelang
Zorg VerandertMeldpunten

 

Autoriteit persoonsgegevens AVG
IGZ
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. Zij maken deel uit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Meld je Zorg
Landelijk platform GGZ


NZA
Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman is er voor iedereen die een probleem heeft met de overheid. 
Stichting Klokkenluiders VG
De stichting heeft als doel het signaleren, analyseren en aan de kaak stellen van aard en omvang van wat er misgaat in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 


 

Watch Nederland
Bestrijdt loverboypraktijken met een Landelijk Meldpunt en een eigen onderzoeksbureau, de Observatie & Actie Unit.


 Diverse 

www.chair-man.nl
www.expertisecentrummantelzorg.nl
Mantelzorg
www.netwerkrondom.nl
www.zorgbetermetvrijwilligers.nl.Goede doelen

Het vergeten kind
Oxfamnovib
Unicef
Stichting Bungkulung
Stichting Hand in Hand
Tamsarya
Warchild