kop1

Wetenschappelijke boeken

 Onveilige hechting of hechtingstoornis.

Redactie: Piek Stor, Hester Storsbergen.
ISBN 789059313057. Uitgeverij Lemma/2006

 Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag.
Francien Dekker- vander Sande, Cees Jansen
ISBN 978 90 3931 3620. Boom/2009
 

 Hechting en Loyaliteit.
Redactie: M.Hoogsteder, S. de Vriese.
ISBN 90 665571. Uitgever SWP/2004

 Gehechtheid en kinderbescherming.
C. Schuengel, W. Slot, R. Bullens.
ISBN 90 66654864. SWP/2003

 Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap .
A. Dŏsen.
ISBN 90 232 4101 0. Uitgeverij van Gorcum/2005

 Gehechtheid van ouders en kinderen.
M.H. van IJzendoorn
ISBN  9031318140. Uitgever: Bohn en Staffleu van Loghum/ 1994

Hechting bij kinderen met een autistische stoornis en een verstandelijke handicap.
Lex Wijnroks
Uitgave:Kind en Adolescent Praktijk: Nummer 3, september 2004.

Gehechtheid aan pleegouders.
Mirjam Oosterman en Carlo Schuengel
Uitgave: Amsterdam Centrum voor kinderstudies (ACK).

Gehechtheid als gemeenschappelijk terrein voor psychotherapie en orthopedagogiek
Carlo Schuengel en Paula Sterkenburg.
Tijdschrift voor de vereniging voor kinder-en jeugdpsychotherapie. 31e jaargang, nummer 4, 2004.

 Opvoeding over de Grens. Gehechtheid, trauma en veerkracht.
Prof. M.H. van IJzendoorn
ISBN 978 90 4730 0717. Boom uitgevers/ 2008

 Onderzoeken
Zie menu Gehechtheid