kop1

Agenda

In vier stappen naar betere samenwerking met professional en ouder

De betrokkenheid van medewerkers bij het werk en de cliënten is doorgaans erg groot. Een té grote betrokkenheid kan ook een belemmering zijn/worden voor professioneel handelen. Wanneer professionele distantie en persoonlijke betrokkenheid niet in balans zijn, kan dat een negatief effect hebben op de relatiecliënt/leerling - ouder – professional. 

De bijeenkomst is bedoeld om handvatten aan te reiken aan professionals zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen op het gebied van samenwerking in de driehoek cliënt/leerling- ouder - professional.
De cliënt/leerling zien in zijn systeem is van belang. Een nauwe samenwerking tussen ouder en professional vraagt hierin respect, vertrouwen en grenzen.Welkespanningindedriehoekenhoekun- nenwijdiealsprofessional doorbreken. Tijdens de training wordt met eigen casuïstiek gewerkt. Ook werken we met oefeningen waardoor je kunt ervaren hoe situaties in de praktijk voelen. 

De dynamische driehoek (Chiel Egberts) is een belangrijk onderdeel van deze training, daarnaast krijg je handvaten om te gebruiken bij gesprek- ken met ouders, verwanten en collega’s.

Doel van de training:
​Vergroten van de draagkracht van de cliënt/leerling ouders/verwanten en profes- sional als bewustwording van je eigen invloed als professional.

De training bestaat uit 3 dagdelen vanaf 21 maart 2019.

Meer informatie: Fabriek69