kop1

Agenda

Congres : In verbinding met ouders en verwanten

In verbinding met ouders en verwanten
"Hoe betrek je familie als gelijkwaardige partner in het onderwijs of zorgproces?"

Binnen zorg, welzijn en onderwijs hebben we bijna altijd te maken met verwanten (ouders, broers/zussen, kinderen, of andere vertegenwoordigers). Meestal is er sprake van een sterke familieband. Voor het kind/cliënt/oudere is het van groot belang dat er op een goede manier wordt samengewerkt. Toch kan het zijn dat de samenwerking moeizaam verloopt. Er kan sprake zijn van spanning binnen dit proces. Hoe kunt u omgaan met deze spanning? Wat kunt u doen om de samenwerking te optimaliseren?
 
Tijdens dit congres leer je:

  • Inzicht te krijgen in het samenwerkingsproces
  • Weten welke rollen verwanten kunnen aannemen
  • Wat je zelf kan doen om dit proces te sturen
  • Weten wat de juridische kaders zijn
  • Om te gaan met kritiek en klachten van verwanten

Meer informatie: Fabriek69