kop1

Agenda

Hulpverlenen aan slachtoffers van loverboyproblematiek

Meisjes en vrouwen met een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van loverboys. Tijdens deze cursus leer je deze problematiek signaleren en bespreken met cliënten en hun naasten. Je oefent met vaardigheden uit de presentiebenadering, motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken. Je krijgt zicht op de mogelijkheden en moeilijkheden in de aanpak van loverboyproblematiek en op welke partijen in de keten een rol spelen.

Docent: F. Meeuwsen

Meer informatie: Rinogroep