kop1

Agenda

Seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking

3 Cursusdagen 13 april, 18 mei en 8 juni

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het aangaan van een seksuele relatie vaak lastig, terwijl ze er net zoveel behoefte aan hebben als ieder ander. In deze cursus ontdek je hoe je hen ondersteunt en begeleidt in het leren kennen en accepteren van hun mogelijkheden en beperkingen op dit gebied. Je oefent met een methodische aanpak, een aangepaste attitude en een aantal specifieke vaardigheden waarmee je pubers en volwassenen met een verstandelijke beperking houvast geeft.

Docent: Ir. R.J.W. Hubers

Meer informatie: Rinogroep