kop1

Agenda

Congres:Begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking vormen een kwetsbare groep in onze complexe samenleving. Tijdens het Garant-Zorgcongres buigen we ons over de vraag hoe we kunnen voorkomen dat deze mensen uit de boot vallen.
Hoe kunnen begeleiders, behandelaren en ouders kwaliteit van leven voor deze mensen bevorderen?
Hoe voorkomen zij hun isolement?
Hoe moeten zij zorg dragen voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid?
Hoe moet hun eigen verantwoordelijkheid voor goed functioneren in de samenleving ondersteund worden?
Hoe moeten wij hen helpen verantwoorde keuzes te maken om hun leven zinvol inhoud te geven?
De vijf inleiders van het Garant-Zorgcongres geven op deze vragen ieder op eigen manier antwoord. Sommigen beantwoorden die vragen specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, bij anderen staat de problematiek van mensen met een meer ernstige verstandelijke beperking centraal.

Meer informatie: Garant