kop1

Agenda

Seksuele en emotionele ontwikkeling; Bejegening en gespreksvaardigheden

Het verband tussen seksuele en emotionele ontwikkeling. Aan de hand van casussen (van deelnemers zelf) wordt uitgediept hoe de seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking bevorderd kan worden. Daarnaast worden adviezen gegeven voor bejegening en hoe je een gesprek over seksualiteit kunt voeren.

De seksuele en emotionele ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door aandacht te besteden aan beide ontwikkelingsdomeinen bevorder je als zorgverlener de seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik wordt hiermee verkleind. Als je weet wat het emotioneel ontwikkelingsniveau is in relatie tot de seksuele ontwikkeling, kun je de ondersteuning bij seksuele hulpvragen beter afstemmen zodat de cliënt kan groeien in zijn ontwikkeling. Daarnaast wordt de kans groter dat je interventies effectief zijn.

Docent: Welmoed Visser- Korevaar

Meer informatie: Fortior