kop1

Agenda

Afstemmen op een broze gehechtheid bij cliënten met een verstandelijke beperking

Cliënten met hechtingsproblematiek laten vaak uitdagend gedrag zien. Dit kan een enorme druk leggen op teams, individuele begeleiders, familie van de cliënt en de andere cliënten in de groep. Het is dus van groot belang dat professionals in voldoende handvatten hebben om cliënten met een broze gehechtheid zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Aan de ene kant is het belangrijk dat begeleiders zorgen voor een duidelijke structuur en helpende grenzen. Aan de andere kant is ook afstemming nodig. Dit betekent dat begeleiders oog hebben voor wat hun cliënten met hechtingsproblematiek van hen nodig hebben om bijvoorbeeld stress te kunnen reguleren.

Wederzijdse emotionele beschikbaarheid is een belangrijke relationele basishouding in het kader van de afstemming op de emotionele behoeften van cliënten met hechtingsproblematiek. Om emotioneel beschikbaar te kunnen zijn is het nodig dat zorgprofessionals kunnen mentaliseren (= emotioneel begrijpen) en ze signalen van stress kunnen herkennen zowel bij zichzelf als bij hun cliënten.

Tijdens deze studiedag gaat Erik de Belie in op wat professionals nodig hebben om te kunnen afstemmen. In het bijzonder besteedt hij aandacht aan het reguleren van stress in en het mentaliseren over relatie(s) met cliënten. Erik de Belie behandelt ook de contextgerichte samenwerking, zoals de samenwerking met ouders, broers of zussen. Er is veel ruimte voor vragen uit de eigen praktijk.

Docent: Erik de Belie

Meer informatie: Afstemmen op broze gehechtheid