kop1

Doel

Deze site is een informatiesite en gaat over zowel de wetenschappelijke- als de praktijkkennis, die wij in de loop der jaren verzameld hebben rondom het onderwerp: Gehechtheid bij mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelings-achterstand.

Gehechtheidsproblematiek beslaat een groot gebied en gaat dus ook over:

  • (Vroeg kinderlijk chronisch)-trauma's 
  • Psychische en fysieke mishandeling
  • Vormen van grensoverschrijdend gedrag
  • Suicidaal gedrag 
  • Identiteit
  • Discriminatie

Deze site laat ook zien hoe belangrijk samenwerken met alle betrokkenen is. Onder alle betrokkenen worden ondermeer verstaan:

  • De client/ bewoner
  • Ouders/ verzorgers/ wettelijk vertegenwoordigers/ directe naasten
  • Zorgmedewerkers 
  • Hulpverleners

Door goed met elkaar samen te werken en naar elkaar te luisteren, kunnen we veel leren van elkaar. 

Heeft u ook nieuws en ziet u dit graag vermeld op deze site? 
We horen graag van u. Contactformulier