kop1

Agenda

Het inschatten van emotionele ontwikkeling

In de afgelopen decennia is de aandacht toegenomen voor emotionele ontwikkeling in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. In het werkveld leven vragen over de wijze waarop het emotionele ontwikkelingsniveau van een cliënt kan worden ingeschat. Daarnaast bestaat er behoefte aan kennis waarmee gedragsdeskundigen begeleiders en teams kunnen helpen hun begeleiding af te stemmen op de emotionele ontwikkeling van hun cliënten.

Docenten: Anton Došen, Niki Laurijsen en Hilde Zevenbergen

Meer informatie: Fortior