kop1

Agenda

Stress en de ontwikkeling van executieve functies bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen

Als mensen regelmatig of veel stress ervaren zijn ze niet goed in staat om de eigen emotie te reguleren, zich te concentreren, de gedachten te ordenen, impulsen te controleren, en een adequate reactie te geven. Deze controlevaardigheden worden vaak samengevat met de term executief functioneren. Hersenonderzoek heeft laten zien dat zowel chronische als acute stress kan leiden tot langdurige problemen in deze executieve functies, en deze problemen zijn weer gerelateerd aan gedragsproblemen en zelfs kan stress leiden tot een verzwakking van het immuunsysteem.

Gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking worden op deze studiedag benaderd vanuit de neuropsychologie. Deze benadering, die uitgaat van de kennis over de relatie tussen hersenen en gedrag,  beschouwt het ervaren van stress en problemen in de ontwikkeling van executieve functies als een belangrijke veroorzaker van gedragsproblemen bij kinderen, jongeren en volwassen. Dit lijkt ook te gelden voor mensen met een verstandelijke beperking. Uitgelegd wordt hoe de inzet van fysiologische metingen (bv cortisol, hartslag, huidweerstand) kunnen bijdragen aan het eerder signaleren van stress. Het trainen van executieve functies kan bijdragen aan het verminderen van probleemgedrag. Met voorbeelden wordt gedemonstreerd hoe executieve functies gemeten en getraind kunnen worden.

Docent: Dr. Lex Wijnroks

Meer informatie: Fortior