kop1

Agenda

Jaarlijks Congres - LVB: communicatie en interactie

Wie met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) werkt, weet dat het communiceren met hen soms een uitdaging kan vormen. En dat terwijl het juist voor deze kwetsbare groep zo belangrijk is dat ze op een positieve manier met hun omgeving in verbinding blijven staan. Vanwege hun beperkte intelligentie vinden ze het immers vaak moeilijk om te begrijpen wat anderen zeggen of schrijven. Ook vinden ze het vaak lastig om onder woorden te brengen wat ze bedoelen.

Door hun beperkte sociale aanpassingsvermogen is niet alleen de inhoud van de communicatie moeilijk, maar komt ook vaak de relatie onder druk te staan. Ze weten tenslotte ook vaak niet hóe ze iets het beste kunnen zeggen of op welke manier iemand iets bedoelt.

Hoe heeft een LVB impact op de communicatie met iemands sociale omgeving en professionals? Hoe communiceer je met iemand die behalve een LVB ook autisme heeft? Of een migratie-achtergrond? Hoe praat je over gevoelige thema's als seksualiteit of huisregels? Hoe voorkom je dat je teveel stuurt in de communicatie met hen? Hoe gebruik je visualisatie? Waar let je op wanneer je hen inspraak geeft of ondersteunt in het nemen van beslissingen?

Bij deze en andere, soortgelijke thema's staan de sprekers op dit congres stil.

Meer informatie:Communicatie en interactie