kop1

Agenda

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek

Dit congres gaat in op de behandeling van trauma in relatie tot persoonlijkheidsproblemen. Uitgangspunt daarbij is dat (ernstige) traumatische gebeurtenissen impact hebben op de ontwikkeling en copingstrategieën van cliënten. Traumatische ervaringen die tijdens de jeugdjaren zijn opgedaan, zoals affectieve verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik, verlating of anderszins kunnen goed worden behandeld. Door een traumagerichte behandeling, in combinatie met andere methodieken, zal vervolgens de inadequate hantering van stress en akelige herinneringen, de coping, kunnen veranderen.

Meer informatie: Trauma en persoonlijkheidsproblematiek