kop1

Agenda

Van Trauma naar Herstel

Themadag van Trauma naar Herstel

De ervaring leert dat het helpt om eigen ervaringen te bespreken met lotgenoten, ervaringsdeskundigen en professionals. Wie als kind te maken heeft gehad met  lichamelijke of geestelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik weet hoeveel invloed dit heeft op de rest van je leven. Het ontbreken van veiligheid, geborgenheid en liefde heeft pla

Tijdens deze themadag zullen enkele aansprekende sprekers en (ervarings) deskundigen het woord voeren. Daarnaast kan er onder deskundige begeleiding van experts uit het werkveld deel worden genomen aan  discussietafels met sub thema’s als schuld en schaamte, familie en relaties. Ook onderwerpen als hulpverlening en lotgenotencontact komen aan bod.

Gastsprekers: zijn o.a.

Dr. Sietske Dijkstra, psycholoog, onderzoeker en eigenaar Bureau Dijkstra, voormalig lid van Commissie Samson en oud lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten bij Hogeschool Avans 

Dr. Wilma Boevink, senior wetenschappelijk medewerker Trimbos Instituut, vice voorzitter Vereniging voor Ervaringsdeskundigen.ats gemaakt voor een jarenlange zoektocht naar verwerking, erkenning en acceptatie.

Meer informatie: Van trauma naar herstel