kop1

Agenda

Hulpverlenen aan slachtoffers van loverboyproblematiek

In de VB-sector is er toenemend aandacht voor de problematiek van loverboys. Dit is nodig, omdat meisjes en jonge vrouwen met een verstandelijke beperking extra risico lopen worden om het slachtoffer te worden van loverboys of zeer foute vriendjes. Vaak gaat het om meisjes en vrouwen met een kwetsbare achtergrond, regelmatig zijn er al langer (grote) problemen op psychisch en/of sociaal gebied. Door het slachtofferschap worden deze extra vergroot en komen er nieuwe dynamieken en problemen bij. Dit maakt deze casuïstiek altijd hoog-complex. 

Docent: F. Meeuwsen

Meer informatie: Rinogroep