kop1

Agenda

Angststoornissen

Over de neurobiologische, emotionele, cognitieve en sociale processen die ten grondslag liggen aan angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking & hoe deze angststoornissen kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld.

Bij 5 tot 20 % van de Nederlandse bevolking komt een angststoornis voor. Bij mensen met een verstandelijke beperking ligt dit percentage waarschijnlijk aanzienlijk hoger. Tot voor kort kregen angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking weinig wetenschappelijk aandacht. Een gebrek aan kennis over deze angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking leverde problemen op bij de diagnosestelling en behandeling van gedragsproblemen die door angststoornissen worden veroorzaakt. Tegenwoordig is er meer (neuro)wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit thema. Tijdens deze studiedag zal Anton Došen ingaan op deze nieuwe wetenschappelijke inzichten. Daarnaast zal hij ingaan op de aanknopingspunten voor de diagnose en behandeling van angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking. De theorie wordt ondersteund met praktijkvoorbeelden en video beelden.

Docent: Anton Došen

Meer informatie: Fortior