Deze site is een informatiesite en gaat over zowel de wetenschappelijke- als de praktijkkennis, die wij in de loop der jaren verzameld hebben rondom het onderwerp: Gehechtheid bij mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelings-achterstand.
Gehechtheidsproblematiek beslaat een groot gebied en gaat dus ook over: trauma (-verwerking), diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag, suicidaal gedrag e.a.,
Deze site laat ook zien hoe belangrijk Samen Werken in en met de Driehoek is. Samen werken houdt ondermeer in dat we met elkaar op gelijkwaardige wijze met alle betrokkenen zoals de client, de familie, begeleiders, hulpverleners en anderen die in de Driehoek betrokken zijn, omgaan.  Door goed naar elkaar te leren luisteren, maken wij  gebruik van ieders kennis.
Wij kunnen veel  leren van elkaar.

 
Sociale veiligheid:
is dit wel zo vanzelfsprekend binnen de zorg? 

'Bent U de zorgaanbieder die wij, Movisie, cliënt-oudergroepen, opleidingen en hulpverleners, zoeken en mee wil doen aan ons project: sociale veiligheid in de zorg?’
 
Oproep: LOGA is op zoek naar ..
LinkedIn groep ATRIUM Atrium: Gehechtheid & Verstandelijke beperking
Initiatief AdoptieDriehoek Expertgroep langdurige nazorg Adoptie 
Stichting Adoptie Nazorg
Gestructuereerde nazorg adoptie bij wet regelen
  Stichting Strakx:
 ‘Er zijn kinderen die elke dag te horen krijgen dat ze niets waard zijn, dat ze beter niet geboren hadden kunnen worden’...
 

 

 
Heeft u ook nieuws en ziet u dit graag vermeld op deze site? 
We horen graag van u. Contactformulier