De site GoedGehecht is in 2007 opgezet.

Het is een informatiesite en gaat over zowel de wetenschappelijke- als de praktijkkennis, die wij in de loop der jaren verzameld hebben rondom het onderwerp. 

Gehechtheid bij mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelings-achterstand.

Gehechtheidsproblematiek beslaat een groot gebied en gaat dus ook over:

 (Vroeg kinderlijk chronisch)-trauma's
Psychische en fysieke mishandeling
      Vormen van grensoverschrijdend gedrag
Suïcidaal gedrag
 Identiteit
Discriminatie

Deze site heeft ook laten zien hoe belangrijk samenwerken in de Driehoek is.
Door goed met elkaar samen te werken, naar elkaar te luisteren en serieus ten nemen en open en eerlijk te zijn, kunnen we veel van elkaar leren.

Het bezoekersaantal voor de site was bijzonder groot. Dat draagt ertoe bij dat de site ook actueel moet blijven, en dat lukt even niet.
We hebben besloten voorlopig met de site te stoppen.

We willen ieder hartelijk danken voor de getoonde belangstelling, de warme contacten en de vele reacties.

Met vriendelijke groet,
Ingrid Mispelblom Beyer 

Contactgegevens:

E.mail: Ingrid.Mispelblom@kpnmail.nl
Telefoon/ Whatsapp: 06 11301284