Deze site is een informatiesite en gaat over zowel de wetenschappelijke- als de praktijkkennis, die wij in de loop der jaren verzameld hebben rondom het onderwerp: Gehechtheid bij mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelings-achterstand.
Gehechtheidsproblematiek beslaat een groot gebied en gaat dus ook over: trauma (-verwerking), diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag, suicidaal gedrag e.a.,
Deze site laat ook zien hoe belangrijk Samen Werken in en met de Driehoek is. Samen werken houdt ondermeer in dat we met elkaar op gelijkwaardige wijze met alle betrokkenen zoals de client, de familie, begeleiders en anderen die in de Driehoek betrokken zijn, omgaan.  Door goed naar elkaar te leren luisteren, maken wij  gebruik van ieders kennis. Wij kunnen veel  leren van elkaar voor het welzijn van uw kind/client.
 
 
 
 
Week tegen kindermishandeling: 14 t/m 20 november 2016
 
LinkedIn groepAtrium: Gehechtheid & Verstandelijke beperking
Initiatief: Expertgroep langdurige nazorg Adoptie 
Oproep: Loga is op zoek naar ouders....  

Heeft u nieuws dat u aan deze site wilt toevoegen ? 
We horen graag van u. Contactformulier