Deze site is een informatiesite en gaat over zowel de wetenschappelijke- als de praktijkkennis, die wij in de loop der jaren verzameld hebben rondom het onderwerp: Gehechtheid bij mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelings-achterstand.
Gehechtheidsproblematiek beslaat een groot gebied en gaat dus ook over: trauma (-verwerking), diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag, suicidaal gedrag e.a.,
Deze site laat ook zien hoe belangrijk samenwerken met alle betrokkenen is. Door goed naar elkaar te luisteren, kunnen we veel leren van elkaar.


 
Sociale veiligheid:
is dit wel zo vanzelfsprekend binnen de zorg? 

'Bent U de zorgaanbieder die wij, Movisie, cliënt-oudergroepen, opleidingen en hulpverleners, zoeken en mee wil doen aan ons project: sociale veiligheid in de zorg?’
 
Oproep: LOGA is op zoek naar ..
LinkedIn groep ATRIUM Atrium: Gehechtheid & Verstandelijke beperking
Initiatief AdoptieDriehoek Expertgroep langdurige nazorg Adoptie 
Stichting Adoptie Nazorg
Gestructuereerde nazorg adoptie bij wet regelen
  Stichting Strakx:
 ‘Er zijn kinderen die elke dag te horen krijgen dat ze niets waard zijn, dat ze beter niet geboren hadden kunnen worden’...
 

 

 
Heeft u ook nieuws en ziet u dit graag vermeld op deze site? 
We horen graag van u. Contactformulier